Jadual Mesyuarat Kurikulum

Mesyuarat Kurikulum Mesyuarat Panatia Tindakan
 1 Disember 2015
Kali Pertama
4 – 7 Januari 2016 PKP / GKM / KP/ SU Panitia /GPM / sup
2 Post Mortem PT3
5 Januari 2016
PKP / GKM / KP/ GPM / sup
3  POST MORTEM SPM 2015
21 Mac 2016
PKP / GKM / KP/ GPM / sup
4  POST MORTEM
Ujian 1
22 Mac 2016
PKP / GKM / KP/ GPM / sup
5 3 April 2016
Kali 2
4 – 7 April 2016
Kali 2
 PKP / GKM / KP/ SU Panitia /GPM / sup
6 7 Ogos 2016
Kali 3
8 – 11 Ogos 2016
Kali 3
PKP / GKM / KP/ SU Panitia /GPM / sup
7 POST MORTEM PERCUBAAN PT3 DAN SPM
19 September 2016
PKP / GKM / KP/ GPM / sup
8 17 Oktober 2016
Kali 4
17 Oktober 2016
Kali 4
PKP / GKM / KP/ SU Panitia /GPM / sup