Motto, Visi, Misi Sekolah

logo2

MOTTO
Berilmu, Beriman, Beramal

 

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

 

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

 

MATLAMAT

matlamat

OBJEKTIF

Melahirkan pelajar yang berilmu, dan bersahsiah tinggi sesuai dengan kehendak
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

   Melahirkan pelajar yang cemerlang akademik, sahsiah dan kokurikulum.

  Membina tenaga pengajar yang komited dengan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan

  Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan komuniti dan agensi luar.

    Meningkatkan kesedaran tentang penjagaan persekitaran sekolah agar ceria dan menyeronokkan.